• info@skoindaf.gr / skoindaf@gmail.com
  • Στύγος 28, Περιστέρι
 Συνάντηση εργασίας με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς για την ένταξη των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Συνάντηση εργασίας με τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς για την ένταξη των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σε συνέχεια των συναντήσεων που πραγματοποιεί ο Σύλλογος με θεσμικούς φορείς για τις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας  (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών), διοργάνωσε σήμερα, Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, διαδικτυακή συνάντηση εργασίας με κύριο θέμα την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών στη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν, από το Γραφείο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων η κα. Κορμά Γεωργία, από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας και Καταπολέμησης της Φτώχειας , η κα. Γκαρούτσου Αναστασία, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής κ. Πλανήτερος Γεώργιος, η Προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα. Βικάτου Γεωργία, το στέλεχος της Μονάδας Α (Σχεδιασμού & Συντονισμού Δράσεων) της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, κα. Κουτσονικολή Βασιλική, η Προϊσταμένη Τμήματος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα. Σπήλιου Κωνσταντίνα καθώς και από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) ο Προϊστάμενος Μονάδας Β’ κος Κύρκογλου Χρήστος, η κα. Ζαμπέλη Μαρία και η κα. Κουρούση Εμμανουέλα.

Στη συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του περασμένου έτους, ο Σύλλογος είχε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για:

  • την πλήρη απορρόφηση των κονδυλίων, ώστε να μην υπάρξουν κενά χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ 2014-2020)
  • την αναγκαιότητα της απρόσκοπτης συνέχισης λειτουργίας των δομών στο νέο ΕΣΠΑ και τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας
  • τη διεύρυνση τόσο με τη δημιουργία νέων δομών όσο και με την προσαύξηση προσωπικού σε υφιστάμενες δομές, όπου θα συμβάλει στην παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους και τις ομάδες στόχου όπως έχουν τεθεί
  • τη διασύνδεση μεταξύ των δομών, είτε σε επίπεδο ηλεκτρονικής πλατφόρμας, είτε σε επίπεδο καθημερινής λειτουργίας.

Μας γνωστοποιήθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς η βούληση να συνεχιστεί η λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας με το υφιστάμενο προσωπικό στην επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς η εμπειρία του προσωπικού θα βοηθήσει στην περαιτέρω αναβάθμιση των ήδη υψηλών υπηρεσιών που παρέχονται. Επιπρόσθετα   υπάρχει πρόθεση για διεύρυνση λειτουργίας των Δομών σε Περιφέρειες όπου δεν λειτουργούν (λ.χ. Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, κινητές μονάδες σε απομακρυσμένες περιοχές κα.) αλλά και επέκταση προσωπικού στις υφιστάμενες δομές. Έγινε αναφορά ότι διερευνάται η θεσμική ενοποίηση των δομών και η πιθανότητα συμβολής της, στη βελτίωση των δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Επιπρόσθετα, τέθηκε το θέμα της ύπαρξης εργαζομένων δυο ταχυτήτων στις ίδιες δομές (Δήμου και ΜΚΟ), διατυπώθηκε ότι υπάρχει πρόθεση και οι εργαζόμενοι σε συμπράξεις Δήμων με ΜΚΟ να συνεχίσουν το έργο τους όμως το ζήτημα σε αυτήν την περίπτωση εξαρτάται από τις κατευθύνσεις και το σχεδιασμό των δράσεων και ειδικότερα τις κατευθύνσεις στο ζήτημα της στελέχωσης.

Σχετικά με την αξιολόγηση των δομών από τις διαχειριστικές αρχές των Περιφερειών, που είχε ξεκινήσει το φθινόπωρο του περασμένου έτους, ενημερωθήκαμε ότι βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν να βγαίνουν τα πρώτα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση των δομών πραγματοποιήθηκε λογίζοντας οριζόντια, όλες τις δομές μαζί ως ένα θεσμό και όχι ξεχωριστά.

Αναμένουμε το νέο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη να τεθεί προς διαβούλευση, στάδιο απαραίτητο για να προχωρήσουν οι εξειδικεύσεις και να καθοριστούν οι δράσεις της επόμενης προγραμματικής περιόδου, ώστε σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να διατυπώσει ο Σύλλογος τις θέσεις του και να καταθέσει νέες και πιο εξειδικευμένες προτάσεις για την επόμενη ημέρα των Κοινωνικών Δομών. Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση προτάσεων μέσω του ερωτηματολογίου που έχει δομηθεί και θα σας κοινοποιηθεί σύντομα.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, συνεπής πάντα τον ρόλο του, θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση των εργασιακών και επιστημονικών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων. Θα σας κρατούμε ενήμερους για οποιαδήποτε εξέλιξη. 

Επικοινωνία

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε όλα τα Νέα του Συλλόγου μας!