Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ιωαννιτών για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 του ΝΠΔΔ ΟΚΠΑΠΑ Δήμου Ιωαννιτών για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιωαννιτών

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 5 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»…

Προσλήψεις δύο (2) ατόμων από το Δήμο Αλεξάνδρειας για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου (ΣΟΧ.1-2021)

Προσλήψεις δύο (2) ατόμων από το Δήμο Αλεξάνδρειας για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου (ΣΟΧ.1-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο…