Τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών λειτουργούν ως παραρτήματα των κεντρικών Δομών, δηλαδή των Κέντρων Κοινότητας σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Το Κέντρο Κοινότητας προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την ομάδα-στόχου, με σκοπό την υλοποίηση ενός ευρέως φάσματος δράσεων ένταξης σε τοπικό επίπεδο, με έμφαση στους τομείς απασχόλησης, εκπαίδευσης, υγείας, προστασίας και πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης και διαπολιτισμικής μεσολάβησης / διερμηνείας.

Τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών – όπως και τα Κέντρα Κοινότητας-  είναι νέες  δομές  που θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 4368 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με Α.Π. Δ23/ΟΙΚ. 14435/1135/29.03.2016 που ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).

Επί του παρόντος λειτουργούν  Κ.Ε.Μ σε δέκα δήμους  της Ελλάδας: https://migration.gov.gr/migration-policy/integration/draseis-koinonikis-entaxis-se-ethniko-epipedo/kentra-entaxis-metanaston/

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

  • Κοινωνική στήριξη (ενημέρωση και πρόσβαση σε κοινωνικά επιδόματα και υπηρεσίες/αιτήματα στέγασης στο Πρ. Estia για τους αιτούντες άσυλο/συμβουλευτική/σύνδεση – παραπομπές με δημόσιες Υπηρεσίες και κοινωνικές Οργανώσεις), πρόσβαση στην αγορά εργασίας (μέσω συνεργασίας με διάφορους Φορείς
  • Νομική στήριξη (ενημέρωση και υποστήριξη στην επικοινωνία με τις κατά τόπους Υπηρεσίες ασύλου – Αποκεντρωμένες διοικήσεις για κατάθεση αιτημάτων ασύλου/αδειών διαμονής, νομική συμβουλή)
  • Ψυχολογική στήριξη (συνεδρίες με ενηλίκους/ συμβουλευτική γονέων)
  • Διαμεσολάβηση – διερμηνεία (αναλόγως της γλώσσας που μιλά ο εκάστοτε διαμεσολαβητής) 
  • Μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στοιχείων ελληνικής ιστορίας & πολιτισμού, μαθήματα χρήσης Η/Υ, δράσεις ευαισθητοποίησης (πρδ στον δήμο Θεσσαλονίκης εκπέμπεται ραδιοφωνική εκπομπή με συμμετοχή αιτούντων άσυλο και προσφύγων), συνεργασία με τα Συμβούλια ένταξης μεταναστών των δήμων.