• info@skoindaf.gr / skoindaf@gmail.com
  • Στύγος 28, Περιστέρι
 Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ.: Αίτημα προς τις Ε.Υ.Δ.Ε.Π. των Περιφερειών, για επέκταση του ωραρίου του  προσωπικού ορισμένου χρόνου των Παραρτημάτων Ρομά των Κέντρων Κοινότητας,  με 4ωρη απασχόληση σε πλήρους απασχόλησης, βάσει του Νόμου Ν. 4483/2017.

Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ.: Αίτημα προς τις Ε.Υ.Δ.Ε.Π. των Περιφερειών, για επέκταση του ωραρίου του προσωπικού ορισμένου χρόνου των Παραρτημάτων Ρομά των Κέντρων Κοινότητας, με 4ωρη απασχόληση σε πλήρους απασχόλησης, βάσει του Νόμου Ν. 4483/2017.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ., αποτελεί όργανο εκπροσώπησης των ήδη εργαζομένων:
 στα Κέντρα Κοινότητας που περιλαμβάνουν τα παραρτήματα Ρομά, τα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών και τις Κινητές τους Μονάδες,
 στις Δομές Αστέγων και συγκεκριμένα στα Υπνωτήρια και στα Ανοικτά Κέντρα Ημέρας, και
 στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών και πιο συγκεκριμένα στα Κοινωνικά Φαρμακεία, στα Κοινωνικά Παντοπωλεία και την Παροχή Συσσιτίου.
Όλες οι παραπάνω Δομές λειτουργούν στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, στους Δήμους της χώρας και συγχρηματοδοτούνται από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 και απασχολούν περισσότερους από 2000 εργαζόμενους.

Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ 2007-2013 λειτούργησαν τα 27 τότε Κέντρα Στήριξης Ρομά κι Ευπαθών Ομάδων (Άξονας προτεραιότητας 4 :«Πλήρη ένταξη του συνόλου του Ανθρωπίνου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), και εντάχθηκαν στη πράξη Κέντρα Κοινότητας ως παραρτήματα αυτών και στην επικράτεια ξεκίνησε η δημιουργία του νέου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας που παρέχει υποστήριξη στους κατοίκους των οικείων Δήμων, μέσα από την παροχή ενός συνολικού πλέγματος υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων. Στους δήμους με μεγάλη συγκέντρωση πολιτών Ρομά συστήθηκαν πολλά παραρτήματα που σήμερα αριθμούν περίπου 50 από το σύνολο των Κέντρων Κοινότητας (255 δομές σε όλη την επικράτεια με περίπου 1300 εργαζομένους και περισσότερους από 330.000 μοναδικούς ωφελούμενους),

Τα Παραρτήματα Ρομά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης και προώθησης στην απασχόληση της συγκεκριμένης ομάδας πληθυσμού, η οποία βιώνει πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό και ζει υπό συνθήκες διαβίωσης μη αποδεκτές. Συνδέεται με Υπηρεσίες του Δήμου, της Περιφέρειας ή ακόμα και κρατικές/κεντρικές Υπηρεσίες. Με τη λειτουργία τους έχει αναπτυχθεί σημείο αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης.

Τα Παραρτήματα Ρομά στηρίζουν οικογένειες Ρομά, Μουσουλμάνους και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες προσφέροντας συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στοχευμένες δράσεις για την εκπαίδευση, τη σχολική διαρροή και τον αλφαβητισμό καθώς και δράσεις για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη.

Ένας ακόμη, επιδιωκόμενος στόχος είναι η περαιτέρω συνεργασία με όλα τα σχολεία του Δήμου για την ένταξη των παιδιών Ρομά στη σχολική κοινότητα. Για την ομαλότερη ένταξη των παιδιών Ρομά, κρίνεται απαραίτητο η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας για θέματα προκαταλήψεων και άρση των κοινωνικών στερεοτύπων.

Πλην των ανωτέρω πολλαπλών αρμοδιοτήτων, τα παραρτήματα Ρομά ανά την επικράτεια, εκτελούν όλα τα επιδόματα του κοινωνικού κράτους όπως οι κεντρικές δομές των Κέντρων Κοινότητας για το πληθυσμό Ρομά αλλά και για οποιοδήποτε πολίτη ο οποίος απευθύνετε για να ενταχθεί σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης.

Σε αρκετά Παραρτήματα Ρομά απασχολείται προσωπικό με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης καθότι υπήρχε δυνατότητα από τους Δήμους να ζητήσουν προσωπικό όχι πλήρους απασχόλησης. Η λειτουργία της δομής με προσωπικό μερικής απασχόλησης έχει επιφέρει στη πράξη πολλά προβλήματα και δυσκολίες. Δυσκολεύει πρωτίστως τους ίδιους τους εργαζόμενους στο να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους αλλά και τις υπηρεσίες καθότι μεγάλο μέρος εργασίας εκτελείται από το προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Η ολοκληρωμένη στήριξη των ωφελούμενων και η παρακολούθηση τους φαντάζει ως ένα δύσκολο εγχείρημα καθότι το προσωπικό που απασχολείται μόνο 4 ώρες παρουσιάζει δυσκολία στη συνέχιση, στη παρακολούθηση και στη στοχευμένη παρέμβαση των ωφελούμενων. Συμβαίνει πολλές φορές να υπερβαίνουν το ωράριο απασχόλησης, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν, χωρίς όμως αυτό να μπορεί να αποτυπώνεται ως υπερωριακή απασχόληση.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Παράρτημα Ρομά του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας (4 υπάλληλοι με μερική απασχόληση από τους 7) καθώς και παραρτήματα άλλων Δήμων όπως του Δήμου Βόλου : Αλιβερίου, της Αγίας Παρασκευής, κλπ.

Κρίνεται αναγκαίο η επέκταση του ωραρίου του έμπειρου απασχολούμενου προσωπικού ορισμένου χρόνου με 4ωρη απασχόληση σε πλήρους απασχόλησης, βάσει του Νόμου Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ A 107 – 31.07.2017). Η επόμενη προγραμματική χρειάζεται να αποσαφηνίζει τη δυνατότητα μετατροπής συμβάσεων από μερικής σε πλήρους απασχόλησης λόγω αυξημένων αναγκών, αφού το μοντέλο απασχόλησης στα Παραρτήματα Ρομα με προσωπικό μερικής απασχόλησης είναι ιδιαίτερα δυσλειτουργικό. Η χρηματοδότηση από τις Περιφέρειες χρειάζεται να προβλέπει την επιπλέον δαπάνη που θα δημιουργήσει μια τέτοια αναγκαία αλλαγή.

Η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 που ακολουθεί πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να μπορούν να προχωρήσουν στη νόμιμη διεύρυνση του ωραρίου του προσωπικού, έπειτα από τις προσκλήσεις των ΕΥΔΕΠ των Περιφερειών όπου ανήκουν.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Επικοινωνία

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε όλα τα Νέα του Συλλόγου μας!