• info@skoindaf.gr / skoindaf@gmail.com
  • Στύγος 28, Περιστέρι
 Συμμετοχή στη διήμερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας 2014-2020 (Ε.Σ.Κ.Ε.)

Συμμετοχή στη διήμερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας 2014-2020 (Ε.Σ.Κ.Ε.)

Κατ’ όπιν πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας συμμετείχε στη διήμερη αξιολόγηση της Αποτελεσμάτων της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση της Φτώχειας (Ε.Σ.Κ.Ε), Περιόδου 2014-2020 συμμετέχοντας σε 3 από τις 4 ομάδες εστίασης και ειδικότερα κατέθεσε τις προτάσεις του και την εμπειρία πεδίου για τις θεματικές:

1. Πρόσβαση σε αγαθά και πόρους
2. Πρόσβαση σε υπηρεσίες
3. Καλή Διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης

Πριν από την πανδημία σε πανευρωπαικό επίπεδο , περισσότερο από 90 εκατομμύρια άνθρωποι διέτρεχαν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαικής Ένωσης εκτιμάται ότι κάθε νύχτα περίπου 700.000 χιλιάδεςάνθρωποι κοιμούνται στον δρόμο σε όλη την Ευρώπη.

Αναφέραμε οτι σαφώς και στην χώρα μας ως απόρια και της πανδημίας η ανεργία και οι ανισότητες αναμένεται να αυξηθούν, οτι είναι αναγκαίο η εστίαση των πολιτικών σε εθνικό επίπεδο να στοχεύσει στη μείωση της φτώχειας και του αποκλεισμού και να διοχετευτούν ακόμη περισσότεροι πόροι για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αναγκών.

Με βάσιμα τα έως τώρα μετρήσιμα αποτελέσματα για τις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπισης της Φτώχειας (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστεγίας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών) αποδεικνύεται η συνεισφορά τους στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Παραλλήλα, με την παρουσίαση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας και του ενεργού ρόλου εντός της υφιστάμενης Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη καταθέσαμε προτάσεις για την επόμενη μέρα των Κοινωνικών Δομών με σκοπό να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό για την Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση της Φτώχειας.

Ειδικότερα, εστιάσαμε στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας όπου προτείναμε την πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού με αρμοδιότητες διοικητικών καθηκόντων έτσι ώστε το υπόλοιπο προσωπικό (Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι κτλ) να ασκήσει απρόσκοπτα τα εξειδικευμένα καθήκοντά του, ευρισκόμενο περισσότερο στο πεδίο για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στους ωφελούμενους.

Αναφερθήκαμε στην διασφάλιση ότι ομάδες —π.χ. άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, χαμηλής ειδίκευσης, με αναπηρίες, άτομα που ζουν σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, οι Ρομά και άλλες εθνοτικές ή φυλετικές μειονότητες, ιδίως αυτές που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού ή διακρίσεων, καθώς και τα άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο θα πρέπει να υποστηριχθούν ενεργά από το δίκτυο Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας. Ειδικότερα, μέσω των Κέντρων Κοινότητας προτείναμε να υπάρξει ενίσχυση με την δημιουργία κινητών μονάδων ή ενίσχυση με επιπρόσθετο εξειδικευμένο προσωπικό για την εκάστοτε ευπαθή ομάδα και να ενισχυθούν με εξειδικευμένο προσωπικό για την εργασιακή συμβουλευτική οπού σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία θα ενθαρρύνει την ενεργό αναζήτηση εργασίας.

Για τις δομές παροχής βασικών αγαθών ενίσχυση με προσωπικό, που θα καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες των δομών τόσο σε επίπεδο διοικητικής υποστήριξης όσο και σε επίπεδο λειτουργίας και διανομής των αγαθών, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι οι κοινωνικοί λειτουργοί των δομών, όντας και συντονιστές απασχολούνται αρκετά με διοικητικό έργο και όχι με την ψυχοκοινωνική στήριξη των ωφελούμενων ή με την περαιτέρω διερεύνηση των αναγκών τους.

Επιπρόσθετα, τέθηκε από μέρους η αναγκαιότητα ενοποίησης του πληροφοριακού συστήματος(πρόσβαση στους συντονιστές των Δομών Αστεγίας και των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών) έτσι ώστε να υπάρχει έγκαιρη συγκέντρωση κοινωνικών στατιστικών για να μπορούν οι πολιτικές να είναι πιο κοντά στις ανάγκες που παρατηρούνται.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αστεγίας προτείναμε την ενίσχυση των υφιστάμενων δομών αστεγίας αλλά και την δημιουργία νέων προκειμένου να προαχθεί σε πρώτο στάδιο η κοινωνική τους ένταξη. Ενίσχυση των προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας με συντονισμό από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δομών και αναζήτηση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η προσπάθεια για την μείωση του άστεγου πληθυσμού.

Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν την προσφορά των Κοινωνικών Δομών και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο ρόλο τους για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ευχαριστήσαν για τη συμμετοχή τον Σύλλογο και κυρίως για την μεταφορά της εμπειρίας πεδίου των συναδέλφων εργαζομένων.

Θα είμαστε σε συνεργασία με τους υπεύθυνους για να ενισχύσουμε την προσπάθεια
με στοχευμένες προτάσεις που θα ενισχύσουν το ρόλο των δομών στους ΟΤ,μ καθώς η παροχή υπηρεσιών των δομών αυτών, θα πρέπει να είναι σταθερή και συνεχόμενη.

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επικοινωνία

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε όλα τα Νέα του Συλλόγου μας!